Waarom Inzicht & Houvast?

Onder deze bedrijfsnaam heeft u altijd met mij, Tjarda de Wit, te maken. Ik ben bijna dagelijks bereikbaar, neem de tijd voor u om alles uit te leggen en we zien elkaar als dat nodig is. Ik vind het belangrijk u goed te helpen bij het regelen van zaken, maar ook om u te leren het weer zelf te doen waar dat mogelijk is. Waar het deskundigheid aangaat heb ik dat op financieel terrein en ben ik een ervaren, praktische coach.

Na een leven in het onderwijs en de begeleiding van zorg ben ik van start gegaan als budgetcoach, mentor en bewindvoerder. Ik wil van betekenis zijn voor iedereen die gebukt gaat onder schulden en het overzicht is kwijtgeraakt. Voor wie oploopt tegen instanties en formulieren, incasso's, onbegrijpelijke brieven en het gebruik van de computer. Het geeft mij veel voldoening als u inzicht en houvast krijgt.

Voor wie zorg nodig heeft ben ik een betrokken mentor of curator die ook in noodgevallen goed bereikbaar is.

Tevens ben ik beschikbaar als u de voorkeur geeft aan een Levenstestament.

Zekerheid

De rechtbank erkent me als bewindvoerder, mentor en curator. Jaarlijks voldoe ik aan de gestelde kwaliteitseisen en voert een accountant een bedrijfscontrole uit op alle dossiers.

Al mijn werkzaamheden in uw belang rapporteer ik aan de rechtbank en leg daarbij verantwoording af van alle financiele handelingen.

Inzicht & Houvast is lid van de Beroepsvereniging voor bewindvoerders, mentoren en curatoren, Horus.

Inzicht & Houvast beschermt uw privacy en houdt zich aan de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie ook privacyverklaring.

Inzicht & Houvast hanteert een klachtenprocedure, waarbij u zich in het uiterste geval kunt wenden tot de rechter.