Waarom?

Bewindvoering is een stap die je zet als je zelf niet langer in staat bent alle betalingen op tijd te doen, te reageren op brieven en zaken te regelen. Voor wie in een zorginstelling woont, er dementie dreigt of als schulden oplopen.

Aanvragen

U kunt het zelf aanvragen, ook uw familie of zorgverlener kan het initiatief nemen.

De aanvraag wordt gedaan bij de Rechtbank.

Ik help u met alle formulieren.

Procedure

We maken kennis en praten over uw zorgen. Als bewindvoering de oplossing is verzorg ik met u de aanvraag.

Zie verder: intake-procedure.


Klachten

Bel of mail me als u vragen heeft of het ergens niet mee eens bent. Lees de klachtenprocedure van I&H .

Zie verder: wat te doen als uw klacht niet is opgelost ?