Inzicht & Houvast

Bewindvoerder, schuldhulpverlener, mentor, curator

Houvast nodig 

Als u het voor u lastig wordt de administratie op orde te houden, u het overzicht kwijt raakt, de computer voor problemen zorgt of dingen regelen ingewikkeld wordt, kan ik u in korte tijd helpen. We maken afspraken over wat ik voor u ga doen.

Ik regel bv. samen met u het betalen van de vaste lasten en maak een budgetplan. Zo houdt u overzicht over uw uitgaven en voorkomt u incasso-kosten.

Inkomen valt weg

Als uw leven verandert en er inkomen wegvalt zijn er aanpassingen nodig. Dat begint met inzicht in uw inkomsten en uitgaven. Vaak zijn er grote gevolgen voor toeslagen en belasting.

Met budgetcoaching krijgt u dat inzicht en kunt u beslissingen nemen t.a.v uw uitgaven.


Schulden

ontstaan met kleine bedragen, maar kunnen snel oplopen door boetes en incasso-kosten. Als het inkomen achteruit gaat, je op kamers gaat of gaat scheiden kan het ineens een groot probleem worden. Laat het niet zover komen en bel me.


Geld en stress

Het gevoel dat je alle energie kwijt bent of werken je zwaar valt, kan heel goed met geldzorgen te maken hebben.

Met een overzicht van inkomsten en uitgaven, het regelen van aflossingen en duidelijke afspraken krijgt u rust in uw gezin.

Uw werkgever is graag bereid in deze situatie om budgetcoaching te betalen. Informeer bij personeelszaken.