Inzicht & Houvast

Bewindvoerder, schuldhulpverlener, mentor, curator

Werkzaam in Overijssel en Gelderland

Inkomensbeheer

Het verschil met bewindvoering is dat u me een machtiging geeft, de rechtbank is er niet bij betrokken. Ik betaal uw vaste lasten, vraag kwijtschelding aan, ga na wat goedkoper kan en ga na of u de juiste verzekeringen heeft. Wekelijks maak ik geld over op uw huishoudrekening. In onderstaande situaties kan (tijdelijk) inkomensbeheer een goede oplossing zijn om weer stabiliteit in uw budget te krijgen.

Houvast nodig

Als u het voor u lastig wordt de administratie op orde te houden, u het overzicht kwijt raakt, de computer voor problemen zorgt of dingen regelen ingewikkeld wordt, kan ik u in korte tijd helpen.

Inkomen valt weg

Als uw leven verandert en er inkomen wegvalt zijn er aanpassingen nodig. Dat begint met inzicht in uw inkomsten en uitgaven. Vaak zijn er grote gevolgen voor toeslagen en belasting.

Schulden

ontstaan met kleine bedragen, maar kunnen snel oplopen door boetes en incasso-kosten. Als het inkomen achteruit gaat, je op kamers gaat of gaat scheiden kan het ineens een groot probleem worden. Laat het niet zover komen en bel me.

Geld en stress

Het gevoel dat je alle energie kwijt bent of werken je zwaar valt, kan heel goed met geldzorgen te maken hebben.

Uw werkgever is graag bereid in deze situatie om inkomensbeheer te betalen. Informeer bij personeelszaken.