Waarom een mentor?

Mentorschap is er om uw belangen te beschermen op het moment dat u het zelf niet meer kunt. Te denken valt aan verpleging, verzorging, medische behandeling, het wel of niet wonen in een instelling.

Elkaar leren kennen

Als ik uw mentor word is het zaak dat ik u goed leer kennen: wat is belangrijk in uw leven, wat doet u graag en wat wilt u vooral niet. Mijn taak is na te streven dat de benodigde zorg past bij uw wensen en levensstijl.

Kosten

De rechter stelt het tarief vast. Voor wie van een laag inkomen leeft, betaalt de bijstand de kosten.

Zie ook Tarieven