Inzicht & Houvast

Bewindvoerder, mentor, curator

Als financiële en administratieve hulp welkom is in de Stedendriehoek, de Achterhoek en Twente


Neem contact op met Tjarda de Wit

Bewindvoerder en Budgetcoach

Mentor en Curator

Ik kan u helpen:

Bij betalingsachterstanden, incassobrieven enz.

Als u een dwangbevel of onbegrijpelijke brieven krijgt.

Als administratie op de computer een gedoe is.

Als u financieel misbruik vermoedt.

Bij ziekte: uw administratie verzorgen.

Wanneer u (mogelijk) gaat scheiden.

Eerste gesprek is gratis en kan veel ellende voorkomen.


Stel je vraag