Inzicht & Houvast

Bewindvoerder, schuldhulpverlener, mentor, curator

Werkzaam in Overijssel en Gelderland

Schulden oplossen

Iedereen kan ermee te krijgen: voortdurend rood staan, stapels rekeningen, incasso's, betalingsgregelingen en veel zorgen. Je vult het ene gat met het andere en tenslotte heb je te weinig om van te eten. Ik kan je, en soms behoorlijk snel, helpen om van deze ellende af te komen.

Beschermings-bewind bij schulden

Om grip te krijgen op je vaste lasten en niet meer dan nodig af te dragen aan schuldeisers is beschermingsbewind de beste oplossing. Ik betaal de vaste lasten en over de andere uitgaven hebben we altijd goed overleg. Als de periode van schulden aflossen voorbij is, gaat ook het bewind stoppen.

Mentorschap en beschermings-bewind

Is voor wie door persoonlijke en psychische omstandigheden het zicht verliest op financiele zaken.

Als mentor help ik om de beste zorg en hulp te regelen.

Speciaal voor ouderen

Als je de 80 nadert en je gezondheid afneemt of plotseling alleen komt te staan, is het goed voorzorgen te nemen. Dat iemand meekijkt of de administratie nog goed loopt en als het nodig is, dat overneemt.

Bescherm jezelf als alleenstaande tegen misbruik.

Kosten

Voor alle vormen van dienstverlening geldt: een eerste gesprek is gratis.

Bij problematische schulden en een laag inkomen is het voor u gratis. Hoe dat kan, leg ik u graag uit.

In overige gevallen: vergoeding volgens richtlijnen van de rechtbank of op offerte.


Tjarda de Wit-Meijer

Bewindvoerder, Schuldhulpverlener, Mentor

Goed bereikbaar, begrip voor uw situatie en een persoonlijke benadering.